Պետրոս Ղազարյանը գրել է. Լսում եմ պատմաբանների քննադատությունը կրթական չափորոշիչների մասին։Էլ դավադրություն,էլ…