Հզոր աղոթք երեխայի պաշտպանության համար

Տեր Հիսուս Քրիստոս` Աստծո Որդին, աղոթքներս հանուն ձեր ամենամքուր մայրերի լսեք ինձ, մե ղավոր եւ անարժան ձեր ծառային՝ (ձեր անունը): Տեր, ձեր զո րության ողո րմածության ներքո իմ երեխա (երեխայի անունը),պաշտպանիր եւ փրկիր նրա անունը:

Nare - DANCE! - Armenia 🇦🇲 - Official Music Video - Junior Eurovision 2022

Տեր, ներիր նրան Ձեր առաջ ակամա եւ հարկադրաբար կատարված բոլոր մե ղքերի համար: Տեր՛, առաջնորդեք նրան ձեր պատվիրանների ճշմարիտ ուղու վրա եւ լուսավորեք նրան Քրիստոսի լույսով,հո գու փրկության եւ մար մնի բու ժման համար:

Տեր, օրհնեք նրան տան մեջ, տան մոտ, դաշտի մեջ, աշխատանքում, ճանապարհին եւ ձեր ունեցած բոլոր տեղերում: Տեր, փրկեք նրան ձեր Սրբերի ծածկույթի տակ թռչող գնդակներից, սլաքից, դանակից, սուրից, թու յնից, կրա կից, ջր հեղեղից, մ ահացու խո ցից եւ չ արիքի մ ահից:

Տեր, պաշտպանիր նրան տեսանելի եւ անտեսանելի թ շնամիներից, բոլոր տեսակի դժ բախտություններից և դժ վարություններից:Տեր, բժ շկեք նրան բոլոր հի վանդություններից եւ մեղմացրեք նրա հոգեւոր տառա պանքներն ու վշ տերը:

Տեր, նրան տվեք ձեր օրհնությունը աստվածային ընտանեկան կյա նքի եւ աստվածավախ ծննդի վրա: Տեր, շնորհիր ինձ քո անզուգական եւ մեղավոր ծառային, ծնողական օրհնություն իմ երեխային առաջիկա առավոտյան, օրերին, երեկոներին եւ գիշերը, Սուրբ եղիցի քո անունը, որովհետեւ ձեր Թագավորությունը հավերժական, ամենահզոր եւ ամենակարողն է: Ամէն:

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Հզոր աղոթք երեխայի պաշտպանության համար
error: Content is protected !!