Հայր մեր, որ երկնքում ես, աղաչում եմ եղիր պաշտպանը զի նվորիս, պահպանիր նրան ո սոխից, դարձիր նրա վա հանը

Հայր մեր, որ երկնքում ես, եկել եմ դուռդ խնդրանքով ու հավատով, ականջալուր եղիր զավակիդ թախանձագին ա ղե րսին, եղիր պաշտպանը զինվորիս, դարձիր նրա ե՛վ զի նակիցը, ե՛վ զո րավարն ու վա հանը, պահպանիր նրան ամեն տեսակ խո րամանկ խար դա վ անքներից, ո ս ոխի դա վադիր ծու ղակներից, չարի լարած թա կար դներից: Արթուն պահիր նրա միտքը, մաքուր ու անբասիր՝ հոգին, եվ անխո ցելի՝ մարմինը:


Տեր իմ, թող զի նվորիս վաղորդայնը լինի բարի,սկսվի անխռով ու խաղաղությամբ, շարունակվի մինչեվ տիվ ու գիշերավերջ: Դարձրու նրան անձեռն մխելի թ շ նամու նե նգ ականների, դա րանակալ ած գա զանների, հա կառակորդի թու նոտ նե տերի համար: Դարձիր նրա ապավենը օր ու գիշեր, քնած թե արթուն, մար տի դաշտում թե զո րամասում, սահմանն հսկելիս թե զի նակիցների կողքին:

Տեր իմ, մի թող, որ զի նվոր որդու մարմնական ցավից մրմռա մոր սիրտն ու մղկտա հոգին: Դարձիր զի նվոր-զավակիդ խնամակալը օրրանից ու մորից հեոու, պահիր նրան քո ափերի մեջ, որ շրջանցի զի նվորիս ամեն անտեսանելի ո րո գայթ, ար հավի րք ու պա տուհաս:

Թող Բարձրյալիդ ամենահաս ձեռքերը հովանի լինեն զի վորին, եվ Քո փառքով ու լույսով պահպանիր նրան առհավետ: Ամեն:

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Հայր մեր, որ երկնքում ես, աղաչում եմ եղիր պաշտպանը զի նվորիս, պահպանիր նրան ո սոխից, դարձիր նրա վա հանը
error: Content is protected !!